De populier is een van de meest typerende bomen van het Nederlandse landschap. Wim Huijser schreef een boeiend relaas over deze sierlijke beeldbepaler. Hij tekende de verhalen op van mensen die zich vanuit verschillende vakgebieden en fascinaties nauw bij de populier betrokken voelen. Ook laat hij nieuwe toepassingen zien voor de populier. Het resultaat is een kleurrijk, verrassend en licht nostalgisch leesboek over de boom die hele generaties Nederlanders inspireert.

Meer informatie over het boek is te vinden op de website van de uitgever:
www.knnvuitgeverij.nl

De populier. Onze volksboom in nieuw perspectief