Website populierenland vernieuwd!

PERSBERICHT, Wageningen, 30 april 2020

Website populierenland vernieuwd!

Stichting Populier is in 1965 opgericht om de aanplant van populier te stimuleren door middel van publiek- en praktijkvoorlichting en onderzoek. De stichting heeft tijden van bloei en neergang meegemaakt, maar nu lijken de perspectieven voor populier weer beter dan ooit, onder andere door de klimaatdiscussies en de daaruit voortvloeiende bebossingsplannen. Populier kunnen snel veel CO2 vastleggen en zijn bovendien zeer geschikt voor het realiseren van nieuwe bossen en landschappelijke en stedelijke beplantingen. In 2001 is de website populierenland.com gerealiseerd met veel praktijkkennis over de populier. Aanleiding was het feit dat er nauwelijks nog actuele informatiebronnen over de teelt van populier beschikbaar waren.

Deze site is en wordt veel gebruikt als naslagwerk over de populier met onderwerpen als aanleg, beheer, soortkeuze, houtgebruik en ziekten en plagen. Afgelopen jaar zijn alle teksten van de website geactualiseerd en heeft de website een nieuw uiterlijk gekregen. De website populierenland.com is vanaf 30 april toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het aanplanten of beheren van populieren. Dit kunnen professionele beheerders van bossen en beplantingen zijn, maar ook geïnteresseerde particulieren, die meer willen weten over populieren in het algemeen.

Einde Persbericht
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Martijn Boosten, secretaris Stichting Populier (info@populierenland.com)