Artikelen tijdschrift Populier digitaal beschikbaar

PERSBERICHT, Wageningen 2 oktober 2018
Artikelen tijdschrift Populier digitaal beschikbaar

Het kwartaalblad Populier: tijdschrift voor teelt en afzet voor populier en wilg dat tussen 1964 en 1987 werd uitgegeven door Stichting Populier is digitaal beschikbaar via WUR Library. De ruim 500 artikelen die in de 24 jaargangen van het tijdschrift verschenen, zijn gedigitaliseerd en doorzoekbaar, zodat bos-, landschaps- en groenbeheerders van deze vakkennis gebruik kunnen maken.

 


De populier is een veelzijdige boom. Dit is te danken aan de vele populierensoorten en -klonen en hun uitzonderlijke karakteristieken. Zo zijn er kaarsrechte, zeer snelgroeiende soorten, die uitstekend geschikt zijn voor houtproductie. Maar er zijn ook soorten die het uiterlijk kunnen hebben van een oude eik. Met zijn snelle groei en grote eindhoogte onderscheidt de populier zich van de meeste andere boomsoorten. Deze eigenschappen zijn niet alleen van belang voor de houtproductie, maar kunnen ook nuttig worden gebruikt voor andere functies. Zo is de populier bijzonder geschikt als landschapsboom en stadsboom. Daarnaast herbergen populierenbeplantingen bijzondere natuurwaarden. Verder hebben populieren(beplantingen) een cultuurhistorische waarde. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het karakteristieke populierenlandschap van de Brabantse Meierij. Maar ook in andere delen van Nederland hoort de populier bij het Nederlandse cultuurlandschap.

Tussen 1964 en 1987 bracht Stichting Populier het tijdschrift “Populier: tijdschrift voor teelt en afzet voor populier en wilg” uit om kennis over alle aspecten van de populier te delen. In 2017 is Stichting Populier nieuw leven in geblazen om kennis over de populier te ontsluiten en uit te dragen, onder meer via de website www.populierenland.com. Stichting Populier heeft onlangs samen met Stichting Probos alle edities van het tijdschrift Populier gedigitaliseerd en onder gebracht in de bibliotheek van Wageningen University & Research. Daarmee zijn de artikelen met vakkennis toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. De artikelen zijn te raadplegen via: http://library.wur.nl/WebQuery/gk-populier?q=*

Het digitaliseren is financieel mede mogelijk gemaakt door giften van Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven, Stichting De Roos-Gesink, Russell-ter Brugge Fonds en Gravin van Bylandt Stichting.


Einde Persbericht
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Martijn Boosten van Stichting Populier: tel. 0317-466555, martijn.boosten@probos.nl of met Rob van Genderen van WUR Library/Groen Kennisnet: tel. 0317-484502, rob.vangenderen@wur.nl.