Populieren geven nog een vertrouwd beeld in het Nederlandse landschap. Maar de snelle groeier raakte de afgelopen decennia uit de gratie. Terwijl nog maar weinig populieren werden geplant en inheemse soorten een zeldzaamheid zijn geworden, vormt de boom in de stad steeds vaker een probleem. Veel oude Canadese klonen worden als een veiligheidsprobleem gezien. Toch lijkt de populier in Nederland op een nieuw kantelpunt te staan. Staatsbosbeheer wil de boom terugbrengen in het landschap en het populierenhout gewilder maken. In de Brabantse Meierij is het initiatief Peppelhout gestart. Daarnaast wordt gezocht naar nieuwe, hoogwaardige toepassingen. Maar ook in de stad zijn er kansen en kan de snelle groeier bijdragen aan klimaatdoelstellingen. Kortom: de populier is weer een boom met perspectief!

In het afgelopen jaar maakte publicist Wim Huijser een rondreis door populierenland. In ruim veertig gesprekken volgde hij het verhaal van de populier. Voor zijn boek De populier. Onze volksboom in nieuw perspectief (KNNV Uitgeverij) sprak hij met kwekers, (landschaps)architecten, bosbouwers, boomspecialisten, terreinbeheerders, wetenschappers, houtverwerkers, meubelmakers en beeldend kunstenaars, mensen die zich vanuit verschillende invalshoeken nauw bij de populier betrokken voelen. In het verlengde van dit boek organiseerde Bomencentrum Nederland op 27 oktober 2017 een middagsymposium over de nieuwe perspectieven van de populier in stad en land.

Meer informatie over het symposium is te vinden in de flyer
http://www.bomencentrumnederland.nl/layout/media/upload-2017/depopulier.pdf