Populetum
Met het opnieuw inplanten van het oude Populetum in het Horsterwold, helpt Staatsbosbeheer mee met het waarborgen van het voortbestaan van de Populier in de Nederlandse bossen.

Begin jaren 80 zijn er in het Horsterwold in Zeewolde door de Universiteit van Wageningen (WUR), in samenwerking met de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, in het gebied achter de werkschuur aan de Groenewoudseweg, diverse stekken (ook wel klonen genoemd) van populieren gepland in een z.g ‘Populetum’. Het doel van dit Populetum was om inzicht te krijgen welke Populierenklonen het beste zouden groeien in de pas drooggelegde Flevopolders, en welke in korte tijd een hoge houtopbrengst en volwassen bos zouden opleveren.

Nu, na ruim 35 jaar, zijn vorig jaar de restanten van dit Populetum opgeruimd, en is het tijd om het Populetum 2.0 aan te leggen. Staatsbosbeheer is daarom bezig om in samenwerking met de WUR wederom een aantal populieren klonen te planten. Om ook voor de toekomst in het kader van genenbewaring de beste klonen veilig te stellen krijgen deze een plek in dit vernieuwde Populetum.

Juist in deze tijd, waar in het waardevol is om eigen hout te kunnen produceren op eigen bodem, is de populier met zijn hoge groeisnelheid en opbrengst een interessante boomsoort om te planten in duurzame bossen. Het Populetum is een verzameling van specifieke klonen van populier. In totaal wordt 20 hectare bos geplant. Daarvan is 2,5 ha als proefvak voor de populier bedoeld, en 1 hectare als proefvak voor wilg. Op deze manier zal het Populetum 2.0 weer een stukje van zijn oorspronkelijke doel vervullen.

Behalve populieren wordt er ook een proefveld van schietwilg aangeplant. Hierin komen wilgenklonen die naar verwachting een betere resistentie tegen watermerkziekte hebben. Watermerkziekte is een specifieke wilgenziekte. Deze heeft er voor gezorgd dat er nauwelijks nog belangstelling voor deze boomsoort is, terwijl deze soort echt thuishoort op de klei van de polder en beter hout levert dan de populier.

In totaal worden er 95 verschillende klonen aangeplant. Voor degene die belangstelling hebben voor de populier, is er nu dus de mogelijkheid om op een korte afstand veel verschillende soorten onder gelijke groei omstandigheden vergelijken. Voor belangstellenden is er altijd de mogelijkheid om het Populetum te bezoeken.

Meer info:
https://www.wur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/Environmental-Research/show-wenr/Populetum-Horsterwold-in-ere-hersteld.htm